icon facebook1 

News

  • Home
  • News Update
  • เวลากำลังจะหมดลงสำหรับแบรนด์ที่ไม่จัดการกับปัญหา Climate Change

เวลากำลังจะหมดลงสำหรับแบรนด์ที่ไม่จัดการกับปัญหา Climate Change

Climate Change

เมื่อผู้บริโภคต้องการให้แบรนด์แสดงจุดยืนว่าแบรนด์เหล่านั้นเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  โดยกล่าวว่าภายในห้าปีพวกเขาต้องการใช้จ่ายเงินเฉพาะกับแบรนด์ที่มีการโฆษณาที่ได้แสดงถึงการเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนเท่านั้น และพวกเขาพร้อมจะคว่ำบาตรแบรนด์ที่ไม่ดำเนินการกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (climate change) อันเป็นผลทางตรงหรือทางอ้อมจากกิจกรรมของมนุษย์ ที่ทำให้องค์ประกอบของบรรยากาศเปลี่ยนแปลงไปมากกว่าที่เกิดจากความผันแปรตามธรรมชาติ ส่งผลให้อุณหภูมิโลกสูงหรือต่ำผิดปกตินั่นเอง

Climate1

Climate2

Climate3