icon facebook1 

News

  • Home
  • News Update
  • แบรนด์ต้องปรับ เมื่อผู้บริโภคเปลี่ยน มารักตัวเอง พร้อมๆ ไปกับรักษ์โลก

แบรนด์ต้องปรับ เมื่อผู้บริโภคเปลี่ยน มารักตัวเอง พร้อมๆ ไปกับรักษ์โลก

Oct2021 Cover

จากสภาพอากาศที่ดูเหมือนจะแย่ลงเรื่อยๆ พร้อมกับโรคระบาดที่เปลี่ยนแปลงชีวิต

ความเป็นอยู่ของทุกคนทั่วโลก เป็นตัวกระตุ้นทำให้ผู้บริโภคหันมาใส่ใจเรื่องความยั่งยืน

และการดูแลสิ่งแวดล้อมเพิ่มสูงขึ้น ผู้บริโภคมากถึง 75% เคยตัดสินใจซื้อสินค้า

เพราะแบรนด์ใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม ถึงแม้จะต้องจ่ายเงินเพิ่มขึ้นก็ตาม

 

Oct2021 Slide1

Oct2021 Slide2

Oct2021 Slide3

Oct2021 Slide4

-- PDF Version --