icon facebook1 

News

Experiential Content is King, Not Just Content

Experiential Content

“ผมย้ายมาทางานที่เมืองไทยปีที่แล้ว จนถึงวันนี้ใช้บริการ Grabไปมากกว่า 300 ครั้ง ในระยะเวลา 15 เดือน สิ่งหนึ่งที่ทำให้ผมตื่นเต้นทุกครั้งที่ใช้บริกำร Grabคือ วันนี้ผมจะได้นั่งรถยี่ห้ออะไรรุ่นไหน จะเป็น Toyota Altis, Toyota Yaris,Honda City, Toyota Camry, Mazda หรือบางครั้งอาจเป็น PAJERO Sports, CX3, CH-R, CR-V หรือ MG3 รุ่นใหม่ล่าสุด ถ้าผมสามารถซื้อรถในประเทศไทยได้ ผมมีประสบการณ์มากพอที่จะทาการตัดสินใจซื้อรถของผมง่ายมากๆ จากการนั่งรถ Grab”